รับสอนทำโปรเจ็คจบทางคอมพิวเตอร์ และ IT สำหรับนักศึกษาทุกประเภท

รับสอนทำโปรเจคจบจ้า


ด้วยผลงานรับประกันคุณภาพ สอนมามากกว่า 20 กลุ่มจบทุกกลุ่มครับ แถมได้ความรู้ในการทำงานจริงๆไปสมัครงานด้วย ค่าใช้จ่ายยังถูกกว่าจ้างทำโปรเจคอีกนะจ๊ะน้องๆทั้งหลาย

สอนวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหา พร้อมช่วยแก้ปัญหาและสร้างความมั่นใจไปพร้อมกับทำโปรเจค สาย IT หรือ CS หรือ CPE ที่ว่ายากแสนยากให้สำเร็จได้ภายในเวลาที่กำหนด
ไม่ว่าจะเป็น C#,VB, .NET ASP.NET, JAVA, PHP รับสอนได้หมดจ้า

ตอนนี้รับเฉพาะ ในเขต กทม. และขอนแก่นเท่านั้นนะครับวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สร้าง Drop-Down list หรือ ComboBox ใน BlackBerry Java ด้วย ObjectChoiceField และ NumericChoiceField

ตัวอย่างนี้จะได้เรียนรู้วิธีการใช้

ObjectChoiceField และ NumericChoiceField

เพื่อสร้าง DropDown List

http://docs.blackberry.com/en/developers/deliverables/11958/Create_a_drop-down_list_509565_11.jsp


การสร้าง drop-down list

 1. ทำการ Import classes และ interfaces เหล่านี้ให้ครบ

  import net.rim.device.api.ui.*;
  import net.rim.device.api.ui.component.*;
  import net.rim.device.api.ui.container.*;
 2. สร้าง Application ขึ้นมาด้วยการ extends UiApplication class (ุถ้ามี app อยู่แล้วข้ามส่วนนี้ไปได้) โดยใน method main() ใ้ห้สร้าง instance หรือ object ของ class ใหม่ที่เราสร้างขึ้นและเรียน app ด้วยการเรียก metod enterEventDispatcher() เพื่อให้แอพของเราสามารถที่จะคอยรับ Event ต่างๆได้ ใน constructor ของคลาสหลักเราก็ให้สั่ง pushScreen() เพื่อที่จะเอาหน้า  MyUiScreen มาแสดง  ซึ่่ง MyUiScreen class จะแสดงในข้อที่ 3 ว่ามันทำงานอะไรบ้าง


  public class MyUi extends UiApplication 
  { 
    public static void main(String[] args) 
    { 
      MyUi theApp = new MyUi(); 
      theApp.enterEventDispatcher(); 
    } 
    public MyUi() 
    { 
      pushScreen(new MyUiScreen()); 
    } 
  }
 3.  สร้างหน้าโปรแกรมแบบกำหนดเองได้ของเรา โดยการสร้างคลาสให้มัน extends คลาส MainScreen (จากตัวอย่างนี้ให้ชื่อคลาสใหม่เราว่า MyUiScreen) และให้เรียก setTitle() ใน constructor เพื่อกำหนดชื่อ Title ที่จะแสดงอยู่ด้านบนของโปรแกรมเรา


  class MyUiScreen extends MainScreen 
  {
    public MyUiScreen() 
    {
      setTitle("UI Component Sample"); 
    }
  }
 4. ลองมาสร้าง Drop-Down List แบบแสดงข้อความหรือวลีเป็นตัวอักษร กันโดยใช้คลาสที่ชื่อ ObjectChoiceField ตรงนี้จะมีพารามีเตอร์ 3 ตัวตอนสร้างอ็อบเจ็ค คือ

  new ObjectChoiceField("First Drop-down List",choices,iSetTo)
  - อันแรกจะเป็น Label หรือข้อความบอกว่าเอาdrop-down นี้ไว้ทำอะไร - อันที่สองคือ ตัวเลือกต้องเป็น Array ของ String หรือ Object
  - อันที่สามคือ ค่าเริ่มต้นที่ถูกเลือก หรือตัวเลือกแรกที่จะโชว์ขึ้นมา
  //ตัวเลือกที่ให้แสดงใน Drop-Down
  String choices[] = {"Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"};
  //หมายเลขตัวเลือกที่เราจะให้มันโชว์ ถ้าเลือก 2 มันก็จะแสดงตัว Wednesday
  int iSetTo = 2;
  //สร้าง Obejct ของ Drop-Down ด้วยการเรียก new ObjectChoiceField() แล้วก็แอดเข้าไปในหน้า Screen ด้วย add()
  add(new ObjectChoiceField("First Drop-down List",choices,iSetTo));
 5. ถ้าไม่ต้องการสร้าง Drop-Down แบบข้อความแต่อยากได้แบบตัวเลขเรียงตามลำดับเราใช้  NumericChoiceField ได้เลย

  NumericChoiceField("Numeric Drop-Down List",iStartAt,iEndAt,iIncrement,iSetTo)
  - ตัวแรกก็เป็น Label อธิบายเฉยๆ
  - ตัวที่สองก็บอกว่าจะเริ่มแสดงตัวเลขตั้งแต่เท่าไหร่
  - ตัวที่สามบอกว่าสิ้นสุดเท่าไหร่
  - ตัวที่สี่คือบอกว่าจะเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ ถ้า 1 ก็จะเป็น 1,2,3,4,5 ถ้า 2 ก็จะเป็น 1,3,5,7,...
  - สุดท้ายคือบอกว่าจะให้เลือกตัวไหนเป็นค่าเริ่มต้น
  int iStartAt = 1;
  int iEndAt   = 31;
  int iIncrement = 1;
  iSetTo     = 10;
  add(new NumericChoiceField("Numeric Drop-Down List",iStartAt,iEndAt,iIncrement,iSetTo));
 6. ข้อนี้ไม่เกี่ยวกับส่วนของ Drop-Down ตรงนี้เราจะ Override onSavePrompt() ของคลาส MainScreen ไม่ใช่มันโชว์ปุ่ม Save ตอนที่เราปิดหน้านี้ไป

  public boolean onSavePrompt()
  {
    return true;
  }
ตัวอย่างโปรแกรม Creating a drop-down listimport net.rim.device.api.ui.*;
import net.rim.device.api.ui.component.*;
import net.rim.device.api.ui.container.*;

public class MyUi extends UiApplication 
{ 
  public static void main(String[] args) 
  { 
    MyUi theApp = new MyUi(); 
    theApp.enterEventDispatcher(); 
  } 
  public MyUi() 
  { 
    pushScreen(new MyUiScreen()); 
  } 
}
class MyUiScreen extends MainScreen 
{
  public MyUiScreen() 
  {
    setTitle("UI Component Sample"); 
    String choices[] = {"Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"};
    int iSetTo = 2;
    add(new ObjectChoiceField("First Drop-down List",choices,iSetTo));
    int iStartAt  = 1;
    int iEndAt   = 31;
    int iIncrement = 1;
    iSetTo     = 10;
    add(new NumericChoiceField("Numeric Drop-Down List",iStartAt,iEndAt,iIncrement,iSetTo));
  }
  public boolean onSavePrompt()
  {
    return true;
  }
}

1 ความคิดเห็น:

 1. สวัสดีที่รัก,

  ฉันชอบบล็อกของคุณมาก .. ฉันเห็นทุกบล็อกของคุณเป็นประโยชน์สำหรับฉัน

  คุณยังสามารถค้นหา สอนทำโปรเจค

  สอนทำโปรเจค รับทำโปรเจคจบ โปรเจคจบ โปรเจคนักศึกษา php android arduino asp.net vb c# หัวข้อโปรเจคจบ โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรเจคปริญญาตรี โปรเจคสำเร็จรูป

  เข้าชมเดี๋ยวนี้ :- https://www.โปรเจคจบ.com

  ตอบลบ