รับสอนทำโปรเจ็คจบทางคอมพิวเตอร์ และ IT สำหรับนักศึกษาทุกประเภท

รับสอนทำโปรเจคจบจ้า


ด้วยผลงานรับประกันคุณภาพ สอนมามากกว่า 20 กลุ่มจบทุกกลุ่มครับ แถมได้ความรู้ในการทำงานจริงๆไปสมัครงานด้วย ค่าใช้จ่ายยังถูกกว่าจ้างทำโปรเจคอีกนะจ๊ะน้องๆทั้งหลาย

สอนวิธีคิด วิธีการแก้ปัญหา พร้อมช่วยแก้ปัญหาและสร้างความมั่นใจไปพร้อมกับทำโปรเจค สาย IT หรือ CS หรือ CPE ที่ว่ายากแสนยากให้สำเร็จได้ภายในเวลาที่กำหนด
ไม่ว่าจะเป็น C#,VB, .NET ASP.NET, JAVA, PHP รับสอนได้หมดจ้า

ตอนนี้รับเฉพาะ ในเขต กทม. และขอนแก่นเท่านั้นนะครับวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

การแปลกไฟล์รูปภาพ byte[] เป็น Base64 String และการแปลง Base64 String เป็น Image

น่าจะได้ใช้กันครับในการอัพโหลดรูปภาพขึ้นเว็บมีวิธีการแปลง image เป็น base64 string และ base64 string กลับไปเป็นรูปภาพ image ทำอย่างไรบ้างลองมาดูกัน

Image to Base64 String

public string ImageToBase64(Image image, 
 System.Drawing.Imaging.ImageFormat format)
{
 using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
 {
  // Convert Image to byte[]
  image.Save(ms, format);
  byte[] imageBytes = ms.ToArray();

  // Convert byte[] to Base64 String
  string base64String = Convert.ToBase64String(imageBytes);
  return base64String;
 }
}

Base64 String to Image

public Image Base64ToImage(string base64String)
{
 // Convert Base64 String to byte[]
 byte[] imageBytes = Convert.FromBase64String(base64String);
 MemoryStream ms = new MemoryStream(imageBytes, 0, 
  imageBytes.Length);

 // Convert byte[] to Image
 ms.Write(imageBytes, 0, imageBytes.Length);
 Image image = Image.FromStream(ms, true);
 return image;
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น